Programy partnerskie

Programy partnerskie

Programy partnerskie, jeśli tylko uda się je odpowiednio skonstruować, są wielekroć efektywniejsze od brandowych. Marketing wertykalny ogranicza zakres działań, a także skuteczność zaprojektowanych narzędzi.

"W przyszłości klient nie będzie trzymał w portfelu pięciu kart [...] Na rynku pozostanie tylko kilka wielkich, tzw. sieciowych programów lojalnościowych [...] Firmy, aby do programu wstąpić, będą sporo płacić."
Gazeta Wyborcza "Wierność jest w cenie", 26 września 2005.

Podejmując decyzję o budowaniu programu lojalnościowego warto pamiętać, że programy partnerskie, jeśli tylko uda się je odpowiednio skonstruować, są wielekroć efektywniejsze od brandowych. Marketing wertykalny paradoksalnie ogranicza zakres naszych działań, a także skuteczność zaprojektowanych narzędzi. Właściwy dobór partnerów, dokonany poprzez analizę dodatkowych korzyści (komplementarność) wzmocni nasze działania.

Klient wyżej oceni każdy program, który w ramach przywilejów zaoferuje mu szeroką gamę korzyści, wykraczających poza jedną firmę.

W partnerskich projektach potrafimy wykorzystać zarówno zalety współpracujących partnerów, jak i działającą infrastrukturę techniczną.
W razie potrzeb tworzymy wspólne rozwiązania, które ułatwiają prowadzenie działań w wielu miejscach jednocześnie.
Kilkuletnia praktyka w organizacji takich działań pozwala nam sprawnie i skutecznie wspierać wdrażanie partnerskich narzędzi marketingu relacji.