Kontakt

ProfitCard sp. z o.o.
ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn

tel.: +48 6666 222 95Inspektor Osobowych Danych (IOD): Przemysław Caputa, iod@profitcard.pl


Administratorem danych osobowych przesyłanych w ramach korespondencji mailowej jest ProfitCard sp. z o.o., 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 71, KRS 0000220599, email: rodo@profitcard.pl
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo na adres: iod@profitcard.pl lub listownie, na adres spółki, z dopiskiem „IOD”. Państwa dane są przetwarzane w celu obsługi komunikacji mailowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem jest obsługa korespondencji.
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w naszej polityce prywatności pod adresem https://www.profitcard.pl/polityka-prywatnosci/
NIP: 548-241-76-68
REGON: 072920931
KRS: 0000220599
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy: 350 000,00 zł