Programy lojalnościowe dla sieci i grup zakupowych

Programy lojalnościowe dla sieci i grup zakupowych

Wymiana doświadczeń, efekt synergii, współfinansowanie – sprawiają, że sieciowe podmioty mogą sobie dziś pozwolić na zbudowanie programów znacznie doskonalszych, przez co skuteczniejszych, od tych, które kojarzone są powszechnie.

W całej swojej historii nigdy jeszcze warunki prowadzenia biznesu nie zmieniały się tak szybko. Konkurencja niewielkich podmiotów ustępuje miejsca walce małych z wielkimi.

W naturalnej konsekwencji niewielkie podmioty łączą się w luźne lub silniej związane grupy, by stawić czoło wielkim konkurentom.

Rozwój skutecznego marketingu lojalnościowego w obszarze małych i średnich firm (które tworzą sieci) hamuje przekonanie, że dobry program lojalnościowy jest po pierwsze przedsięwzięciem nadmiernie skomplikowanym, po drugie zaś - niezwykle kosztownym. Bariera ta ma charakter przede wszystkim mentalny i w tym sensie przesąd oparty na braku wiedzy i doświadczeń – hamuje rozwój całej sieci.

Tymczasem – w dzisiejszych warunkach da się skonstruować efektywny program lojalnościowy dla całej sieci różnorodnych podmiotów – przy zachowaniu całej ich, częstokroć cennej, różnorodności.

Wymiana doświadczeń, efekt synergii, współfinansowanie – sprawiają, że sieciowe podmioty (grupy zakupowe, klastry, spółdzielnie) mogą sobie dziś pozwolić na zbudowanie programów znacznie doskonalszych, przez co skuteczniejszych, od tych, które kojarzone są powszechnie z wielkimi, międzynarodowymi koncernami.

Sukces może tu zapewnić bliskość organów zarządzających (nadzór właścicielski blisko pracowników liniowych), zaangażowanie personelu (ludzki wymiar pracy), a także rozmiar sklepów, pozwalający zachować indywidualny, bliski kontakt z Klientami.

Podobnie pozytywne są nasze doświadczenia w tworzeniu rozwiązań dla łączących się we wspólnych przedsięwzięciach właścicieli, oferujących swe towary lub usługi dla klientów biznesowych.

W ramach realizowanych przez nas projektów zwracamy szczególną uwagę na lokalne uwarunkowania ( typ społeczności, jej zamożność, tradycja) oraz doświadczenia poszczególnych podmiotów i ludzi tworzących grupę.

Każdy wdrożony projekt wspieramy profesjonalnym szkoleniem – zarówno zarządzających grupą, jak i właścicieli (zarządy) poszczególnych podmiotów, wreszcie – personelu sklepów.

Zapewniamy doradztwo techniczne i wsparcie programistyczne.