Programy lojalnościowe dla galerii handlowych

Programy lojalnościowe dla galerii handlowych

Programy lojalnościowe dla galerii handlowych to dojrzałe projekty komunikacyjne. Budowane w oparciu o gruntowną wiedzę z zakresu teorii komunikacji, socjolingwistyki, psychologii konsumenta, a nawet antropologii.

Galerie handlowe to w warunkach polskiego rynku najchętniej odwiedzana przestrzeń publiczna. Z tego i wielu innych powodów rozwiązania komunikacyjne (w tym programy lojalnościowe) wdrażane w tych niejednorodnych podmiotach rynkowych powinny odpowiadać aspiracjom Zarządzających i oczywistej misji, jaką w społecznej perspektywie spełniają.

Wizja działań galerii w zakresie marketingu relacji musi zakładać, że jest ona czymś więcej niż mega sklepem, czy eleganckim bazarem.

Program lojalnościowy dla galerii handlowej to dojrzały projekt komunikacyjny. Budowany w oparciu o gruntowną wiedzę z zakresu teorii komunikacji, socjolingwistyki, psychologii konsumenta, desk research, a nawet antropologii. Podstawowym punktem odniesienia powinny być raczej ambicje subtelnego Public Relations, niż parametry czysto ekonomiczne. Program lojalnościowy galerii handlowej jest narzędziem brandingowym – promuje markę, działa na rzecz podniesienia i ugruntowania jej prestiżu.

Stwarza platformę sprawnej, dojrzałej komunikacji, jest źródłem informacji praktycznych, wiedzy, właściwie zbudowanych zachęt, a dopiero na końcu – dla Klienta - źródłem oczywistych przywilejów.

Program jest dla galerii handlowej wyrażeniem misji i intencji jednocześnie.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, by współtworzyć każdy projekt, który da temu wyraz.

Jesteśmy gotowi do zastosowania nowoczesnych technologii (w tym mobilnych) do wsparcia zaprojektowanych rozwiązań. Rozwiązań, których konsekwencje sięgają poza przestrzeń samych galerii.

Pracujemy nad koncepcjami, które swoimi ambicjami wykroczą daleko poza schematy, powielane w obecnych na rynku rozwiązaniach.

Korzystamy z doświadczeń i wiedzy, którą nabyliśmy, kreując rozwiązania dla kilku podmiotów na rynku.

Z radością podejmiemy się działań ambitnych, pomysłowych i skutecznych.